Yan(加拿大温哥华) 发表于 2018-6-13 10:16:50

有想要一起坐游艇出海玩的吗?(温哥华)

可以组个团,一起去玩,认识一些新朋友啊
http://oss.haigui001.com/pic/20180613/1528856074278374803.jpg
http://oss.haigui001.com/pic/20180613/1528856091374642545.jpg
http://oss.haigui001.com/pic/20180613/1528856101018230594.jpg

Yan(加拿大温哥华) 发表于 2018-6-13 11:06:04

http://oss.haigui001.com/pic/20180613/1528859166426079191.jpg
页: [1]
查看完整版本: 有想要一起坐游艇出海玩的吗?(温哥华)